Schoenen uit

Middenin 't leven, toostend op het Leven!

hybride & multifocaal

Een spastische beweging met je hoofd moeten doen om alles scherp te zien….de douanebeambte in deze reclame wordt uiteindelijk een multifocale bril aangemeten. Zo kan hij met slechts 1 bril veraf én dichtbij scherp in beeld krijgen. Dat scheelt vast weer een bezoek aan een masseur of bottenkraker.

Of neem de uitvinding van de Hybride motor voor auto’s. Rijden op electriciteit én benzine. Twee bronnen, één motor. Uitgevonden omdat we zuiniger willen rijden en het milieu willen sparen. Beide energiebronnen houden de auto in beweging, versterken elkaar zelfs.

Twee beelden die volgens mij iets belangrijks laten zien voor de kerk van de toekomst. Of eigenlijk voor de kerk van nu. Want als je als kerk de dingen van God scherp wil zien, dan moet je multifocaal kijken. En als je als kerk in beweging wil blijven, zal je met meer dan 1 energiebron moeten rijden.

Door al die maatregelen rondom Corona is er, hoewel er steeds meer verruiming is, nog heel veel niet mogelijk. Ongemakkelijk en vervelend. We moeten het verlangen om weer op de oude voet door te gaan nog maar even parkeren. En dat geeft ruimte om te kijken, te proberen of je voortaan als kerk het anders kan gaan aanpakken. Je kan en hoeft tenslotte toch nog niet anders……je kan nu toch nog even niet terug naar wat je had.

Een paar open deuren, dus ik loop er maar even doorheen. In kleine groepen kan je goed met elkaar in gesprek en zo de diepte in steken. Je kan persoonlijker worden en goed met elkaar meeleven. Gericht bidden voor elkaar of een maaltijd met elkaar delen. Het leven delen & vieren. Het geeft je een ander zicht op God dan in de grote bijeenkomst. In die grotere bijeenkomst kan je juist weer dingen die je in kleine groepen niet kan. Samen zingen met veel stemmen en muziek, live luisteren naar een (s)preker, bemoedigend en inspirerend. Liturgie & ritueel hebben daarin een sterke rol. Je laat je meenemen in het verhaal van God. Het geeft je ook zicht op God die met veel mensen optrekt. Weer anders dan in een kleine groep. Zoals benzine de motor de accu laat opladen in een Hybrideauto.

Als je alleen maar een bril voor dichtbij opzet, mis je dingen. Je ziet de dingen niet scherp. Als je alleen maar op benzine blijft rijden, kost je dat verschrikkelijk veel energie tegen een hoge prijs. Vertaald naar de kerk: als je blijft focussen op kerkdiensten en die koste wat het kost draaiende probeert te houden, verspil je de energie van de kleine groepen. Je vervuilt het milieu zelfs omdat je mensen in de consumenten houding blijft uitnodigen. Ieder is druk in de weer om de livestream in de lucht te houden of de kerkdiensten weer op te starten met publiek. De kerk is dan in beweging zijn maar de kerkgangers niet. Op die manier kan je niet volledig scherp in beeld krijgen wat God doet en aan het doen is.

Ik zie in Handelingen dat die twee heel dichtbij elkaar blijven. In één montuur zogezegd. Eten, leven, onderwijs, gebed, wonderen….het werd gedeeld & gedaan in de huizen én in de tempel.

Dat geeft hoop voor komend seizoen. Door de maatregelen krijg je als kerk ruimte om nog even niet alle kaarten op de diensten te zetten. Probeer in die ruimte eens in te zetten op meerdere vormen van kerk-zijn, diverse vormen van vieren….in de huizen en vanuit je kerkgebouw. Welke rol speelt gebed, avondmaal, onderwijs maar ook het vormen van een gemeenschap in de huizen én in de kerk. Paulus geeft volgens mij al een mooie aanzet: ‘Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn’ (1 Korintiërs 14,26)

Het beeld van de multifocale bril geeft je een helder plaatje.
Het beeld van de hybridemotor zet je op de goede weg.

Heb lev om scherper te kunnen zien.

Heb lev om in beweging te blijven.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Laat een reactie achter

© 2024 Schoenen uit

Thema door Anders Norén